Shingoryu Karate Do

 

SHIN-GO-RYU CUP 2017

Sponseret af          www.kaiten.info

Alle kampsports klubber indbydes til åbent DM i semi-kontakt karate

lørdag den 06. Maj 2017 i Næstved hallen.

Stævnet inddeles i grupper efter kamp erfaring.
Gruppe B er for kæmpere med lidt eller ingen stævne erfaring.

Gruppe A er for kæmpere med stævne erfaring. Gruppeopdelingen gør at begyndere også kan deltage i Shin-Go Ryu Cup, dog er minimumsalder10 år Igen år afvikler vi kata konkurrence. Alle kata må udføres. Kata afvikles efter elimineringssystemet. Yderligere information vedr. Gruppeopdeling, vægt- og aldersklasser kan ses i medsendte regelsæt, eller på 

DATO:  Lørdag den 06. Maj 2017

STED:  Næstved hallen
Rolighedsvej 20
4700 Næstved

PRIS: 125,00 kr. pr. deltagere hvis man deltagere i enten kata eller kumite
        150,00 kr. pr. deltagere hvis man deltagere i både kata og kumite

TILMELDINGSFRIST:   Tirsdag den  4. April ( SKAL OVERHOLDES)

BETALING: Klubvis til konto reg. nr. 1551 konto nr. 4601122
                 Husk at angiv klub og deltager antal. Medbring
      Kvittering ved indvejning/registrering 

.TIDSPLAN: 08.00 – 08.45 Indvejning/registrering
             09.00 – 09.15 Dommere møde
        09.15 – 09.30 coach møde
        09.30              Stævne start

DOMMERE:                    For at stævnet kan afvikles skal der bruges dommere!!
                                         Det forventes at hver klub stiller med mindst en dommer.

 REGLER:                             Kumite:                                                                   
                  Gruppe B er begynder gruppen for kæmpere med lidt eller ingen stævne erfaring.
       Gruppe A er for kæmpere med stævne erfaring.

Kata er inddelt efter alder .Alle kata  må udføres    
Gruppeopdeling, alders- og vægtklasser ses i vedlagte regel sæt.

SPØRGSMÅL:               Tvivlsspørgsmål kan rettes til:

 ( kamplister-tilmelding- betaling) Kim Hansen 26187988

( dommere – øvrige spørgsmål)    Paul Jensen  21250971

Med venlig hilsen
Paul Jensen

Indbydelse med tilmeldingsskema i PDF format
Indbydelse med tilmeldingsskema i Word format

Kata og Semi-kamp regler i PDF format
Kata og Semi-kamp regler i Word format

Sponseret af          www.kaiten.info