Indmeldelse i klubben sker ved at udfylde Indmeldingsseddel som udleveres i klubben, og aflevere den til kassereren, eller anden instruktør samt 2 stk. pasbilleder, 50 kr. i indmeldelsesgebyr og kontingent for resten af det igangværende kvartal.

Kontingent betales kvartalsvis:

 

Over 15 år.

8-9-10-11-12-
13-14-15 år.

6 - 7 år.

Jan - Feb - Mar

420 kr

270 kr

210 kr

Apr - Maj - Jun

420 kr

270 kr

210 kr

Juli - Sommerferie

----------

----------

----------

Aug - Sep

280 kr

180 kr

140 kr

Okt - Nov - Dec

420 kr

270 kr

210 kr

Kontingentet betales kontant til træner eller til kasserer.

Kontingentet kan indbetales på giro 460-1122, HUSK at angive elev navn og måneder(Kvartal) der betales for.

Hvis man ønsker at betale med netbank eller bankoverførdsel er kontonummer Reg. no:1551, konto nr:4601122.
HUSK at angive elev navn og måneder(Kvartal) der betales for.

Kontingentet skal være betalt senest den 10'ende i kvartallets begyndelsesmåned. Hvis dette ikke sker, vil man blive betragtet som udmeldt af klubben, og der vil blive opkrævet et gebyr på 50 kr. for genindmeldelse.

Hvis man af en eller anden grund ikke er i stand til at betale kontingentet til tiden

( ikke økonomisk ), er det i de fleste tilfælde muligt at lave en aftale med kassereren om en evt. senere betaling. Denne aftale skal blot laves inden betalingsfristen for kontingent udløber.

Betalt kontingent kan ikke tilbagebetales som følger af f.eks udmeldelse midt i et kvartal el. lig.   Klubbens nuværende kasserer er:

  Sensei Kim Hansen, Kegnæsvej 7, 4700 Næstved

Tlf:  26 18 79 88.       E-mail: shingoryu@mail.dk

 
Indmeldings-seddel i PDF klik her